Členská schůze opět Na rovince v Dolním Újezdě!

Datum: 
Neděle, 2 Září, 2018 - 08:00

ČLENSKÁ SCHŮZE

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 2. září od 8:00 do 11:00 hodin v pohostinství „Na rovince“ Dolní Újezd.

Program:
1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p.M.
2. Organizační záležitosti
3. Přednáška Mgr. Mariana Solčanského z Hlinska na téma „Biologie včely medonosné“ (9.00 - 11.00) https://vcelarstvi-solcansky.webnode.cz/

Prosím důvěrníky o odevzdání zkontrolovaných, řádně vyplněných a podepsaných žádostí o dotace 1.D (včetně statistiky) a hlášení na Hradištko. Zvláště pak žádám všechny včelaře, kteří mají včelstva v ochranném pásmu MVP, aby se na tuto schůzi dostavili, protože potřebuji jejich podpis na plnou moc, která je nyní nutná k proplacení nákladů na podložky a vyšetření měli!

Následuje:

Pátek 21. září - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 21. 10.
5. Příprava Dne medu 18. 11. a výplaty dotace 22. 11.

Neděle 21. října – členská schůze + přednáška (8.00 – 11.00) - rest. Na rovince
1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
2. Přednáška MVDr. Jiřího Teplého na téma „Nemoci včel“ (9.00 - 11.00)

Ing. Jindřich Petr
jednatel