plány práce

Plán práce nebo také plán činností obsahuje přehled a termíny členských a výborových schůzí, seminářů, termínu výplat dotací, apod.

Plán práce 2021

Plán práce 2020

Plán práce 2019

Plán práce 2018

Plán práce 2017

Plán práce 2016

Plán práce 2015