plán práce 2016

Plán práce ČSV, z.s., ZO Litomyšl na rok 2016

přehled akcí 2016 - řazeno vzestupně

 

Neděle 13. března – členská schůze + seminář (8.00 – 13.00) - pohostinství Dolní Újezd

 1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
 2. Výdej léčiva na jarní léčení - viz "..pokud má k.ú. počet stanovišť s nulovým počtem roztočů 25% a méně musí celé k.ú. léčit."
 3. Seminář př. MUDr. Radka Hubače na téma Včelí produkty v lékařství a výživě (9.00 - 13.00)                                  

 

Neděle 3. dubna – zájezd do Brna na veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA - nejnovější informace a trendy oborů – včelařství, zemědělství, lesnictví, myslivost, krmivářství, veterinářství či obnovitelné zdroje energie v zemědělství a lesnictví

Zájezd se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu!

 

Neděle 10. dubna – členská schůze + seminář (8.00 – 13.00) - pohostinství Dolní Újezd

 1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
 2. Seminář př. Jiřího Slámy na téma Ošetřování včelstev během roku (9.00 - 13.00)

Vlastní webové stránky: http://www.vcelarstvi-slama.cz

 

Sobota 11. června - zájezd k př. Janu Jindrovi do Rváčova u Roudnice nad Labem s přednáškou na téma Ošetřování včelstev během roku a ukázkami vlastních konstrukcí zařízení - vlastní webové stránky př. Jindry: http://jjvcela.sweb.cz

Na zpáteční cestě zastávka u př. Josefa Volejníka v Přelouči, průkopníka jednoduchého nástavkového včelaření.

Odjezd z Litomyšle od Hvězdy v 5.30 hodin

 

Čtvrtek 14. července - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Organizační záležitosti
 4. Výdej Formidolu a Gabonu

 

Neděle 4. září - členská schůze + seminář (8.00 – 13.00) - pohostinství Dolní Újezd

 1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p.M.,
 2. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
 3. Seminář: Ing. Zdeňka Kulhánka na téma Včelí produkty a apiterapie (9.00 - 13.00)

 

Čtvrtek 22. září - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
 4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 23. 10.
 5. Příprava Dne medu 20. 11. a výplaty dotace 24. 11.

 

Neděle 23. října – členská schůze (8.00 - 9.00) + beseda včelařů (9.00 - 12.00) -pohostinství Dolní Újezd

 

Neděle 20. listopadu - Den medu v Lidovém domě

 

Čtvrtek 24. listopadu - výplata dotací (14.30 – 19.00) - restaurace Slunce

 

Čtvrtek 8. prosince - výborová schůze (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Vyhodnocení podzimního ošetření
 4. Příprava sběru měli
 5. Příprava výroční členské schůze na 19. 2. 2017

 

Čtvrtek 26. ledna 2017 - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Příprava výroční členské schůze na 19. 2. 2017
 4. Sběr zimní měli

 

Neděle 19. února 2017 - výroční členská schůze (8.00 - 11.00) - pohostinství Dolní Újezd

1. Zahájení

2. Vzpomínka na zesnulé

3. Volba komise mandátové a návrhové

4. Zpráva o činnosti za rok 2016

5. Zpráva o hospodaření za rok 2016

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016

7. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů

8. Diskuse

9. Plán práce na rok 2017

10. Návrh rozpočtu na rok 2017

11. Odměny a vyznamenání

12. Občerstvení

13. Usnesení

14. Závěr

 

Členské schůze se budou konat v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd, výborové schůze a výplata dotace se uskuteční v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Nebojte se navržených témat - přednášející budou přednášet to, co nás bude zajímat.

Dotazy předem nahlaste jednateli, který je předá přednášejícímu. S ohledem na možné změny sledujte zápisy ze schůzí, vývěsní skřínku a webovou adresu www.vcelari-litomysl.cz