plán práce 2015

Plán práce ČSV, o. s., ZO Litomyšl na rok 2015

přehled akcí 2015 - řazeno sestupně

Neděle 15. března – členská schůze (8.00 – 9.00) + přednáška/seminář (9.00 – 13.00)
1. Organizační záležitosti
2. Dodatečná volba delegáta okresní konference
3. Seminář: př. Ing. Oldřich Veverka, Hoštická 31, 642 00 Brno – Bosonohy, tel. 739 594 736, beekyv@quick.cz, chov matek a šlechtitelská práce

Neděle 19. dubna – členská schůze (8.00 – 9.00) + přednáška/seminář (9.00 – 13.00)
1. Organizační záležitosti
2. Seminář: př. MVDr. Bohumil Pantůček, U Kostela 2, 664 44 Ořechov u Brna, tel. 721 266 896, b.pantucek@seznam.cz, tlumení nákaz

Sobota 27. června – zájezd na stanici výzkumného ústavu Žeravice u Přerova a ZOO Svatý Kopeček
- odjezd od Hvězdy v 6.00 hod., přednáška/seminář od 8.00 hod.:
RNDr. Pavel Krieg CSc., Velká Dlážka 23, 750 03 Přerov 2, tel. 581 211 362, pavel.krieg@tiscali.cz, přednášené obory: tlumení nákaz, chov matek a šlechtitelská práce, anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné

Čtvrtek 16. července – výborová schůze s důvěrníky, výdej léčiva (17.00 – 19.00)
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Organizační záležitosti
4. Výdej Formidolu a Gabonu

Neděle 6. září – členská schůze (8.00 – 9.00) + přednáška/seminář (9.00 – 13.00)
1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p.M.,
2. Organizační záležitosti
3. Seminář: př. Evžen Báchor, K Olšině 93, 530 09 Pardubice, tel. 736 519 017, evzen.bachor@volny.cz, přednášené obory: včelařství v ČR a EU, tlumení nákaz, pastva, ekologie, kočování, racionalizace chovu včel, obchod a propagace, ošetřování včelstev během roku, včelí produkty a apiterapie

Čtvrtek 24. září – výborová schůze s důvěrníky, výdej léčiva (17.00 – 19.00)
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 25. 10.
5. Příprava výplaty dotace 19. 11. a Dne medu 22. 11.

Neděle 25. října – členská schůze (8.00 – 9.00) + beseda včelařů
1. Organizační záležitosti
2. Beseda včelařů naší ZO – vzájemné předávání zkušeností

Čtvrtek 19. listopadu - výplata dotace (14:30-19:00)

Neděle 22. listopadu – Den medu v Lidovém domě v Litomyšli (9:00-17:00)

Úterý 24. listopadu - výplata dotace (14:30-19:00) - salonek u Slunce

 

Úterý 8. prosince, výborová schůze (17.00 – 19.00)

Čtvrtek 10. prosince, výborová schůze (17.00 – 19.00)
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Vyhodnocení podzimního ošetření
4. Příprava výroční členské schůze na 7. 2. 2016

Čtvrtek 14. ledna 2016 – výborová schůze (17.00 – 19.00)

Čtvrtek 21. ledna 2016 – výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00)
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Příprava výroční členské schůze na 7. 2. 2016
4. Příprava sběru Sběr měli

Neděle 7. února 2016 – výroční členská schůze (8.00 – 11.00)
1.    Zahájení
2.    Vzpomínka na zesnulé
3.    Volba komise mandátové a návrhové
4.    Zpráva o činnosti za rok 2015
5.    Zpráva o hospodaření za rok 2015
6.    Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015
7.    Zpráva inventární komise
8.    Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů
9.    Diskuse
10.    Plán práce na rok 2016
11.    Návrh rozpočtu na rok 2016
12.    Odměny a vyznamenání
13.    Občerstvení
14.    Usnesení
15.    Závěr

Členské schůze se budou konat v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd, výborové schůze a výplata dotace se uskuteční v salónku restaurace Slunce v Litomyšli. Nebojte se navržených témat - přednášející budou přednášet to, co nás bude zajímat. Dotazy předem nahlaste jednateli, který je předá přednášejícímu. S ohledem na možné změny sledujte zápisy ze schůzí, vývěsní skřínku a webovou adresu http://www.vcelari-litomysl.cz.