Členské příspěvky - důležitá zpráva!

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

každá ZO ČSV, z.s., musí do 30. 11. 2022 uzavřít a uhradit sekretariátu ČSV členské příspěvky na rok 2023. Vím, že jsem dlouhodobě tvrdil, že stačí, když nám je uhradíte po obdržení dotace 1.D.2022. To by však mohlo nastat až v únoru a výběr příspěvků by se tak protáhl do jarních měsíců. Po zralé úvaze Vás proto žádám, abyste členské příspěvky uhradili co nejdříve - pokud možno do 30. 11. 2022.

Vzorec pro výpočet je stejný jako loni, tj.

příspěvek na člena 450 Kč (300 Kč pro RV + 150 Kč pro ZO)
+
příspěvek na včelstva = 31 Kč/včelstvo (16 Kč pro RV + 5 Kč pro ZO + 10 Kč na léčení)

Včelař s 1 včelstvem tedy uhradí 481 Kč.

Člen bez včel neplatí za léčení, ale jinak platí příspěvek, jako by měl 1 včelstvo. Uhradí tedy 471 Kč.

Pozor:
V případě včelařů, kterým léčení zajišťuje jiná ZO, tito pro náš spolek léčení neplatí a hradí tedy 450 Kč/člena + 21 Kč/včelstvo.

Své členské příspěvky uhraďte, prosím, na běžný účet spolku č. 270549087/0300, jako variabilní symbol uveďte své šestimístné registrační číslo chovatele, do zprávy pro příjemce uveďte počet včelstev.

Protože CIS bohužel neumí řádně vytvořit předpisy členských příspěvků pro jednotlivé obvody nebo dokonce včelaře, zašlu dnes důvěrníkům aspoň přehled jejich členské základny s počty včelstev a čísly bankovních účtů. Žádám Vás, abyste s důvěrníkem tyto údaje zkontrolovali, případné chyby opravili a neprodleně mi to nahlásili. Zejména však žádám všechny, kdo již v roce 2023 nehodlají být členy ČSV, z.s., aby mi to obratem sdělili a mohl jsem je včas vyřadit z evidence. Jinak bychom za ně museli odvést členský příspěvek a pak ho složitě žádat zpět.

Registrované členy (tj. členy jiných ZO, kteří mají v obvodu ZO Litomyšl svá včelstva) vyzvu k úhradě registračního příspěvku sám.

Děkuji za pochopení a předání informací těm, kdo nemají e-mail.

Zdraví
Váš jednatel