Členské příspěvky na rok 2022

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

je mou smutnou povinností rozloučit se s bývalými členy našeho spolku Josefem Dachovským z Vysokého Mýta a Jiřím Zemanem z Makova, kterým jsem byl nucen v CIS ukončit členství k datu 31. 12. 2021 s touto poznámkou:

"Do 31. 12. 2021 neuhradil členský příspěvek na rok 2021 (termín 30. 4. 2021) ani na rok 2022 (termín 30. 11. 2021), a proto bylo členství zrušeno dle ust. Části II. čl. 5 odst. 11 písm. b) Stanov."

Doufám, že podobně nebudu nucen postupovat v případě včelařů, jejichž dluhy na příspěvcích na letošní rok jsou uvedeny v přiložené tabulce. Tento problém bude řešen na výborové schůzi s důvěrníky, která se - nezhorší-li se výrazně covidová situace - podle plánu uskuteční ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 17 do 19 hodin v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Zdraví
Váš jednatel