Info pro ZO a OO ČSV - propagační materiály z dotačních prostředků

Vážení přátelé,

v příloze zasílám info k možnosti čerpání evropských dotací na propagační materiály.

S pozdravem
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Tričko
Propiska