Informace k použití léčiva Gabon - podletí 2018

Použití Gabonu Flum 4 mg - proužky do úlu k léčení varroázy včel

V letošním roce není určené datum vložení pásků do včelstev.
Moje představa je vložit Gabonové pásky do včelstev nejpozději 16. srpna 2018.
Léčivo by mělo být ve včelstvu 30 dní, to znamená, že by léčení mělo být skončeno 16. září.
Poté vyplníte formulář sledovaných parametrů a odevzdáte svému důvěrníkovi.

Nejbližší výborová schůze s důvěrníky je 21. září 2018, při této příležitosti budu vybírat vyplněné formuláře, abych je stačil vyhodnotit a v říjnu je zaslat do Výzkumného ústavu.

V příloze je příbalová informace k léčivu.

Při výdeji léčiva se stala nemilá věc. Někteří jste si odebrali Formidol 40 nebo Formidol 81 na kusy nikoli na páry. Zbylo mi mnoho formidolu.
Po domluvě vám chybějící léčivo dovezu do Litomyšle.

Doseděl Miloslav
Tel: 737624229