Metodický pokyn - Stavby pro včelařské účely

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám metodický pokyn zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Metodický postup je určen pro stavební úřady v zájmu sjednocení postupu při povolování včelařských staveb.
Prosíme seznamte s tímto materiálem členskou základnu.
Materiál je na webových stránkách svazu.

Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz