Možnosti čerpání EU dotace na propagaci.

Čerpání EU dotace na propagaci v přechodném období od 1. 8. do 31. 12. 2022

Připomínáme možnost čerpat dotaci na úhradu výdajů spojených s pořádáním výstav a s pořízením propagačních materiálů (dotace „Technická pomoc – propagace“ dle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb.).

Tato dotace je určena pro pobočné spolky ČSV (ZO a OO) a byla prvně poskytnuta v roce 2020, v roce 2022 byla čerpána ve výši 1 905 341,43 Kč.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci je možné pořádat včelařské výstavy a zpětně získat až 90 % vynaložených nákladů např. za pronájem prostoru pro pořádání výstavy nebo za účastnický poplatek na jiných výstavách a kulturních akcích. Podmínkou vyplacení této dotace je předložení daňových dokladů od ČSV, z.s., v minimální celkové částce 20 000 Kč na SZIF.

Jako v uplynulém období je možné čerpat až do výše 90 % doložených vynaložených výdajů dotaci na pořízení propagačních předmětů. Dotace se vypočítává bez poštovného, balného a dopravy.

Před pořízením jednotlivých propagačních materiálů, např. rollupů včely medonosné, triček, utěrek, hrníčků, tašek, kalendářů, hraček pro děti, letáků, brožurek atd., doporučujeme zaslat na adresu kucera@vcelarstvi.cz návrh propagačního předmětu.

Pobočné spolky (ZO/OO), které projeví zájem o úhradu nákladů doloží:

· jednotlivé originální daňové doklady s vyčíslením vynaložených nákladů, včetně fotodokumentace, vystavené po 1. 8. 2022

· doklady o jejich úhradě

na daňových dokladech uvádějte adresu odběratele: Český svaz včelařů, z.s., jméno příslušné ZO/OO ČSV, jméno a příjmení jejího zástupce, adresu

Je nutné doručit příslušné doklady na ČSV nejpozději do 15. prosince 2022!

Adresa:

Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Leoš Kučera
e-mail: kucera@vcelarstvi.cz
tel. 224932423