Českomoravská společnost chovatelů, a.s. upozorňuje

Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které jsme obdrželi z ČMSCH, a. s.

Ústřední evidence včelařů počínaje letošním rokem nebude přijímat od registrovaných včelařů (tj. těch, kteří mají přiděleno registrační číslo) „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.“ zaslané e-mailem. V souvislosti s tím se mění e-mailová adresa ÚE včelařů na vcely@cmsch.cz. Původní adresa uevcely@cmsch.cz bude ke dni 30.4.2023 zrušena.

Pro elektronické podání hlášení bude možné využít WEB formulář na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely

Nové registrace zasílané k 1.9. bude možné i nadále zasílat e-mailem, jelikož tito včelaři nebudou mít vygenerován kód k podání hlášení přes WEB formulář.

Mgr. Jarmila Machová

Včelaři mají na příští léta zajištěnu podporu 110 milionů korun ročně (EU dotace), polovinu z českého a polovinu z unijního rozpočtu

Tisková zpráva – Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát z rozpočtu ČR. Materiál včera projednala vláda.

Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství získají včelaři na nákup nového technického vybavení, boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a na výstavy.

„Včelařství je zcela klíčové pro rozvoj zemědělství a vůbec pro dobré životní prostředí. Musíme mu poskytovat veškerou podporu, aby si včelaři pro svou práci mohli pořídit moderní vybavení a také, abychom přilákali ke včelaření mladou generaci a zajistili tak pokračování oboru,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dotace pomohou zajistit vzdělávání pro chovatele včel, děti a mládež. Umožní také včelařům nakoupit si vybavení pro správnou péči o včelstva i pro kvalitní zpracování medu a včelích produktů. Pořídit si mohou například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady. U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20 %.

Z dotace proti včelím nákazám může chovatel pořídit léčiva proti varroáze (infekční onemocnění včel), spoluúčast je 50 %. Hlavním cílem opatření je zajistit dostatečné množství zdravých a silných včelstev.

Z příspěvku na kočování včelstev je možné opatřit si nakládací zařízení, přívěsy pro převoz včelstev a palety pro hromadný přesun. Kočování se včelstvy přispívá k efektivnímu využívání včelí pastvy v jednotlivých ročních období. Přemisťování včelstev zajistí opylování zemědělských plodin i využití včelí pastvy v přírodních ekosystémech, a to od předjaří až do podletí. Peníze vynaložené na tuto činnost tedy prospívají nejen včelařství, ale také zemědělství, ovocnářství a biodiverzitě krajiny. Maximální výše dotace bude 200 tisíc korun, míra kofinancování chovatele včel 20 %.

Opatření na analýzu včelích produktů popisuje podmínky pro poskytnutí dotace na analýzu včelích produktů, kterou provádějí akreditované laboratoře. Například fyzikálně-chemický rozbor medu bude podporován dotací ve výši 1300 korun nebo stanovení pylového profilu medu dotací ve výši 600 korun.

V České republice je podle aktuálních údajů (ke dni 22. 2. 2023) celkem 65 752 včelařů, kteří se starají o 716 285 včelstev. Dříve mohli včelaři čerpat přibližně 65 milionů korun ročně, v současnosti je to 110 milionů ročně.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: eAGRI

Zápis z ČS 5.2.2023 a pozvánka na VČS 5.3.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

přiblížila se jedna z nejdůležitějších výroček v historii našeho spolku, na které se buď rozhodne o doplnění výboru spolku o osobu/osoby ochotné pracovat nebo spolek přijde o jednatele a své sídlo a přestane fungovat. Máte na neděli 5. března 2023 v plánu něco důležitějšího?

Nyní je to na nás všech!

Zdraví
Váš jednatel

Režisér Míra Janek ve filmu o včelách Všechno dobře dopadne řeší, jak se „svět řítí do ďáblovy řiti“

Česno, divočina, hrboplod, medný váček, pylový košíček, natřásavý taneček, ale taky matičky a trubci. Tak začíná trailer k obrazové básni o včelách a lidech Všechno dobře dopadne oceňovaného českého dokumentaristy Miroslava Janka. Včely tu nejsou vnímány jako továrna na med, ale jako fascinující sociální hmyz, který svou oddaností k přírodním principům a naprostou absencí egoismu inspiruje nejen filmaře, ale hlavně pokorně přihlížející chovatele.

Snímkem se prolíná množství staré hudby, například v podání orchestru Collegium 1704, a úryvky z historických textů, které se zabývají včelami. Jednotliví včelaři mají skrze postupy filmové montáže vyjadřovat jednoho univerzálního, člověka, který je včelami ohromen a snaží se jim vytvořit podmínky pro dobrý život v jeho hájemství.

„Bylo lákavé pracovat s legendou o patronu včelařů svatém Ambrožovi. Jak to dítě leží v trávě s pusu otevřenou, spí a včely mu do úst nosí med,“ naráží Janek na jednu z mytologických stop, která se ve filmu objevuje zejména v podobě otevřených úst na starých úlech. „Tradičně tyto úly, které můžete ještě vidět ve skanzenech, byly vyřezávané. Vždy tam byl nějaký obvykle hrůzostrašný obličej a hlavičkami s otevřenou pusou tam vlétávaly včely.“

Podle dokumentaristy, který strávil natáčením včel dva roky, mnozí zkušení včelaři sedí před úlem hodiny a jen sledují, co se na česně děje. Podle toho dovedou odhadnout, jaká je situace v úlu.

Mezi záhadné fenomény ze života včelstev patří snubní prolet. „Královna vylétne se svým doprovodem do asi dvaceti, třiceti metrů. Někde ve vzduchu je místo, kam létají den co den trubci a čekají na spáření. Královna tam přiletí a zůstává záhadou, jak to místo může najít. Trubci na ni jeden po druhém naskočí a, jak říká jeden včelař v našem filmu, odevzdají svůj poklad. Ve chvíli, kdy vpraví sperma do těla matky, se orgán zaklíní v pochvě, trubec se odtrhne a mrtev padá k zemi. To je jeho konec,“ vypráví filmař, kterého na včelách uhranulo, jak se umí dohodnout.

„Nějaká včelka přilétne, zatancuje taneček a ostatní se rozhodnou, jestli tam poletí nebo ne. Říká se dokonce, že když včela zabloudí a už se nevrátí do úlu, tak nezemře hlady nebo vyčerpáním, ale samotou,“ popisuje Janek. „Původní stimul pro mě byl: ‚Svět se řítí do ďáblovy řiti. Jak můžu tento jednoduchý pocit ze současného stavu civilizace obtisknout do filmu o včelách?‘“ uzavírá.

Co vyjadřuje stav včelstev o současném světě? Vládne v úlu demokracie, nebo spíš tvrdý režim? A proč všechno dobře dopadne? Poslechněte si celý rozhovor a podívejte na trailer na webu Českého rozhlasu https://wave.rozhlas.cz/reziser-mira-janek-ve-filmu-o-vcelach-vsechno-do...

Celá aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/reziser-mira-janek-ve-filmu-o-vcelac...

Včelařská přednáška a odkaz na video ošetřování kyselinou šťavelovou.

Projekt Se včelaři o včelách a Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 vás 21.2. zvou na přednášku
"Chudáci včeličky... O úbytku opylovačů, efektivitě opylování včelou medonosnou, a beewashingu"

Termín: úterý 21.2. 2023 v 18 hodin do 20 00.

Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1-Nové Město https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html).

POZOR!!!! TATO PŘEDNÁŠKA BUDE V PŘÍMÉM PŘENOSU NA rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

Lektor:

Robert Tropek je entomologem a ekologem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. V evropských a afrických ekosystémech se zabývá vztahem rostlin a jejich opylovačů, ekologií a diverzitou hmyzu (zejména motýlů) a ochranou biodiverzity.

O čem to bude?

Lektor nám odpoví na otázky:

· Je vztah mezi kvetoucími rostlinami a jejich opylovači skutečně tak idylický, jak jsme se učili ve škole?

· Jak se kvetoucí rostliny a jejich opylovači vzájemně využívají?

· Co rostliny nabízejí za opylování a které z těchto odměn využívá včela medonosná?

· Jak efektivním je včela medonosná opylovačem?

· Jak souvisí včela medonosná s krizí opylovačů?

· Jak souvisí včelaření s ochranou biodiverzity?

· Jak ovlivňuje převčelení společenstva rostlin i další opylovačů?

Pro přednášku je nutná registrace.

Cena přednášky je 250,- Kč

Platba na místě v hotovosti 300,- Kč

Odkaz na registraci: https://forms.gle/YGpQMb7i22cUm5bX7

Po registraci obdržíte do týdne údaje k platbě formou e-mailu.

Ošetrovanie včiel proti klieštikovi s použitím organických kyselín:
praktická část sublimace KŠ.
https://www.youtube.com/watch?v=538arqQzA3A

teoretická část kyselina štavelová
https://www.youtube.com/watch?v=9RXJsDx73jk&t=2627s

Děkuji za účast a přeji hezký den.

Milan Šimonovský

Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911

http://www.vcelarivpraze.cz/

Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

záznamy již proběhlých přednášek:

https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Zápis ze zasedání předsednictva okresního výboru OO ČSV Svitavy

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis ze zasedání předsednictva okresního výboru OO ČSV Svitavy. Důležitý je hlavně pro zdravotníka ZO kvůli objednávkám léčiv a pro funkcionáře OO kvůli přípravě plenárního zasedání OO.

Zdraví
Váš jednatel

INFORMACE – ZASÍLÁNÍ ČASOPISU PRO 2. A 3. V RODINĚ

Jelikož se v posledních dnech hromadí dotazy od jednatelů ZO ČSV, z. s. a členů ohledně zasílání časopisu Včelařství a Včelár, zasíláme hromadné vysvětlení.

Jednací řád ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022 popisuje na str. 3, odst. 5 B) pravidla pro zasílání OVP a dalších periodik (v našem případě časopisu Včelár) druhým a třetím členům v rodině.

B) ODBORNÉ VČELAŘSKÉ PŘEKLADY A DALŠÍ PERIODIKA

1. Odborné včelařské překlady, případně další včelařská periodika jsou dalšími informačními odbornými nástroji ČSV.

2. V případě, že je členem svazu druhý člen rodiny, může dostávat Odborné včelařské překlady. Pokud je třetím členem v rodině, může dostávat jiné periodikum, např. slovensky časopis Včelár. Není možné jednomu členu rodiny poskytnout jiný časopis než Včelařství a druhému členu jiné periodikum než odborné včelařské překlady.

3. Postup při zasílání Odborných včelařských překladů, případně Včelára platí obdobně jako u Včelařství.

Z tohoto vyplývá, že druhý člen v rodině může místo časopisu Včelařství dostávat OVP, které však již nejsou samostatně vydávány a jsou vydávány jako příloha časopisu Včelařství, který je zasílán každému členovi, který splňuje podmínky Jednacího řádu ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022, odst. 5 A).

A) ČASOPIS VČELAŘSTVÍ

Časopis Včelařství je základním informačním nástrojem ČSV. Distribuci Včelařství zajištuje sekretariát RV ČSV, který:

1. zasílá časopis Včelařství všem členům, kteří mají řádně a včas zaplacený členský příspěvek, na adresu nahlášenou ZO ČSV pro odběr časopisu Včelařství;

2. zahájí zasílání časopisu Včelařství nově přijatým členům po obdrženi oznámeni ZO o jejich přijeti a zaplacení členského příspěvku;

3. zastaví zasílání Včelařství členovi, jenž nemá zaplacen členský příspěvek do konce kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, na který je členský příspěvek placen.

Pokud tedy bude spojen první a druhý člen v rodině, obdrží společně jeden výtisk časopisu Včelařství.

Časopis Včelár může být zasílán pouze členovi, který je třetím v rodině.

Pokud měl v minulosti některý ze členů nastaveno zasílání periodik jinak než stanovuje Jednací řád, vysvětlete prosím svým členům tato pravidla, podle kterých postupujeme v nastavování zasílání časopisu Včelařství a časopisu Včelár. Pokud dojde k vyčerpání omezeného počtu časopisu Včelár, který máme k dispozici, nebudeme moci dále členy uspokojit. Ve spojení druhého a třetího člena v rodině upřednostňujeme stejnou adresu bydliště členů v rodině.

V případě zájmu je možné si časopis Včelár předplatit. Informace k předplatnému vyšly v časopisu Včelařství 12/2022.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRO PŘÍŠTÍ ROK PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ ZASÍLÁNÍ ČASOPISU VČELÁR NEBUDE MOŽNÉ, BUDE ZASÍLÁN POUZE PŘEDPLATITELŮM!

P.S. Vážení přátelé, máte-li tento problém, tedy spojení včelařů-členů v rodině, které do loňského roku umožnilo odběr různých časopisů, což letos již nejde, a chcete-li samostatně odebírat Včelařství, napište na expedice@vcelarstvi.cz a domluvte se na způsobu odběru.

Zdraví
Váš jednatel

Upozornění - Jak se vyjadřovat o cenách medu

Vážení funkcionáři,

na základě konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejímž tématem bylo, jak se máme vyjadřovat v médiích k cenám medu, podáváme vám tuto informaci:

Protože Český svaz včelařů a jeho organizační jednotky jsou v postavení soutěžitele podle § 2 odst. 1 zákona na ochranu hospodářské soutěže, je členům statutárních orgánů, a to ať ČSV (předsednictvo) nebo ZO ČSV (výbor) nebo OO ČSV (výbor OO) zakázáno uveřejňování záměru zvyšování ceny medu. Zcela vyloučeno je uvádění konkrétních částek – např. cena se zvýší o 20% nebo o 10, 20 Kč ….. Porušení této povinnosti je považováno za protisoutěžní jednání a sankce může být až 10 mil. Kč. Obecně lze zdražení připustit, avšak vždy jen jako možnost, tedy slovy „lze očekávat zvýšení, cena se může zvýšit, mohlo by to znamenat zvýšení ceny…..“.

Upozorňujeme proto všechny funkcionáře statutárních orgánů našich organizačních jednotek, aby se tohoto jednání zdrželi. K cenám medu se mohou vyjadřovat jen jako včelaři ohledně prodeje svého medu.

Mgr. Jarmila Machová
Předsedkyně Českého svazu včelařů

Vyšetření moru včelího plodu MVP

Dobrý den přátelé,
po špatných výsledcích vyšetření zimní měli na přítomnost roztoče ve včelstvech našeho spolku přináším naštěstí velmi dobré zprávy ohledně moru. Všechny výsledky byly negativní.!!!
Vše opět podrobněji probereme na naší výroční schůzi. S pozdravem váš zdravotník K.Backa.

Český svaz včelařů navázal spolupráci s Českým rozhlasem - už dnes v 10:04!!!

S velkou radostí můžeme našim členům a příznivcům včelařství oznámit, že na základě uzavřené dohody se bude téma včelařství objevovat pravidelně v programu regionálních vysílání Českého rozhlasu. V rámci pořadu Hobby magazín se posluchači dozví jednou měsíčně zajímavosti a aktuality z oboru, to od včelařských odborníků a osobností Českého svazu včelařů.

Přehled reportáží od února do června tohoto roku:

470. díl – 11. 02. 2023 Český rozhlas Pardubice
475. díl – 18. 03. 2023 Český rozhlas Plzeň
479. díl – 15. 04. 2023 Český rozhlas Region
485. díl – 27. 05. 2023 Český rozhlas Plzeň
488. díl – 17. 06. 2023 Český rozhlas Sever
Přesný čas prosím sledujte v programu Českého rozhlasu, obvykle se bude jednat o 10. hodinu dopolední.

Od července pak budou v programu zařazeny vždy jednou měsíčně reportáže od jednotlivých zájmových svazů, včetně Českého svazu včelařů, reportáže věnující se včelařství budou zařazeny vždy druhou sobotu v měsíci přibližně v 10:30 hodin.

Vedle propagace včelařství v deníku Lidové noviny, v němž vycházel každý čtvrtek od května 2021, do konce roku 2022 článek v rámci rubriky 'Včely a lidé', je spolupráce s Českým rozhlasem dalším přispěním médií k rozšíření povědomí veřejnosti o včelařství a činnosti Českého svazu včelařů.

A tak se těšíme na reportáže o životě našich včel a včelařů.

Mgr. Jarmila Machová

Malá včelařská akademie

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, zájemci o včelařství,

v letošním roce se budou schůzky Malé včelařské akademie (MVA) konat pravidelně, a to každou poslední neděli v měsíci od 17 hodin v pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě. Můžete si proto už teď udělat "uzel na kapesníku" a počítat s tím, že se v neděli 26. 2. 2023 na Vás bude těšit

př. Stanislav Tomšíček
lektor MVA

P.S. V poslední době tyto zprávy leckomu padají do spamu. Zkontrolujte si proto i Vy, zda nejste stejně postiženi a případně označte zprávy ze spolkového webu za způsobilé běžnému doručení.

Výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost Varroa Destruktor r. 2023 - EpM300

Dobrý den, vážení včelaři a včelařky,
přeposílám výsledky vyšetření ze zimní měli na přítomnost kleštíka včelího. Tentokrát se nám to léčení opravdu nějak nepovedlo a je třeba se ptát, kde jsme udělali chybu. V podstatě každé čtvrté stanoviště je nutno na jaře přeléčit. Prosím tedy všechny důvěrníky o včasné požadavky na jarní léčení. Určitě se na toto téma pobavíme na členské schůzi 5.2. v Dolním Újezdě.
Na všechny se těším. S pozdravem váš zdravotník Backa K.

Výsledek kontrol chovatelů včel Českou plemenářskou inspekcí nedopadl dobře

Dne 19.1.2023 uveřejnila na svém webu Česká plemenářská inspekce výsledek kontrol chovatelů včel v roce 2022. Bohužel oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského zákona bylo zjištěno u necelého procenta chovatelů, došlo v r. 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4%.

Více informací naleznete na https://eagri.cz/public/web/cpi/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/_obsah_cz_....

Zápis z VS 19.1.2023 a pozvánka na ČS 5.2.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis z poslední výborové schůze s důvěrníky a pozvánku na příští členskou schůzi. Naše pozvání přijala př. Monika Jindrová z Kunvaldu, o které jste už jistě četli ve Včelařství a konečně budete mít šanci se s ní potkat!

Na hojnou účast se těší
Váš jednatel

Časopis Včelařství

Vážení přátelé.

Jistě víte, že od r. 2022 již není dotačně podporován nástroj plošného vzdělávání našich členů, tj. časopis Včelařství. Tyto finanční prostředky zákonitě chybí v rozpočtu ČSV. Protože na r. 2022 a 2023 máme uzavřeny dodavatelské smlouvy pro tisk a distribuci, dostávají naši členové Včelařství bez jakýchkoli omezení a to za cenu omezení jiných plateb a činností a akcí svazu. Tento stav však nejde dlouhodobě udržet.

V roce 2024 plánujeme vydávat časopis Včelařství a to prioritně elektronicky. Protože však víme, že mnozí z našich členů upřednostňují papírové Včelařství dodávané až do jejich poštovních schránek, zůstane zachováno. Potřebujeme však pro potřeby uzavření smluv s tiskárnou a distributorem pro rok 2024 vědět alespoň rámcově velikost nákladu časopisu, od něhož se bude odvíjet jeho cena. Ze stejného důvodu je třeba také diferencovat členský příspěvek, který samozřejmě musí být vyšší pro členy upřednostňující papírové vydání a tedy dražší způsob přístupu k časopisu Včelařství.

Člen bude celý rok odebírat buď papírové i elektronické Včelařství nebo jen elektronické. Z důvodu kalkulace, potřebujeme zjistit, kolik členů bude chtít pouze elektronickou verzi a kolik bude chtít navíc i papírové vydání (elektronické vydání bude pro všechny).

Žádáme vás, abyste na členské schůzi nebo jiným způsobem zjistili, kolik je zájemců o jednotlivé způsoby odběru časopisu a kolik členů celkem hlasovalo. Anketu pro doplnění zjištěných údajů naleznete zde: https://cis.vcelarstvi.cz/survey/list_all

Informace nám prosím doplňte nejpozději do konce února. Děkujeme za spolupráci.

Zdeněk Forman

P.S. Protože termín odevzdání výsledku této ankety (konec února) přijde dříve než termín naší výročky, prosím tímto důvěrníky o zjištění počtu zájemců o papírové Včelařství. Pro zjednodušení budu předpokládat, že ten, kdo mi sdělil e-mailový kontakt, si může vystačit s elektronickou verzí časopisu. Je to však hrubé zjednodušení, protože se často jedná o kontakt na někoho z rodinných příslušníků, takže člen pak nemá reálnou možnost si elektronický časopis přečíst. Vaše spolupráce při tomto šetření tak bude velmi důležitá!!!

Zdraví
Váš jednatel

Přijímací řízení do studijního oboru Včelař (SOUV-VVC Nasavrky)

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 233/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín podávání přihlášek do 1.3.2023.

Více na webu školy https://www.souvnasavrky.cz/vzdelavani/prijimaci-rizeni/

SOUV-VVC, o.p.s. - Přehled přednášek, seminářů a kurzů v roce 2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete přehled přednášek, seminářů a kurzů v roce 2023, pořádaný SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky.

Zdraví
Váš jednatel

Elektronická soutěž pro děti a mládež „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ 2023

Elektronická soutěž pro děti a mládež „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ 2023

Jako každý rok, tak i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření je připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s. a ČZS, z. s.

Soutěž je určena všem ve věku od 10 do 16 let
Soutěž bude probíhat od 1.3. -30. 4. 2023
Soutěžní otázky budou složeny z témat: včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkářství
Soutěžních otázek bude 28
Kritérium úspěchu je počet bodů (1 správná odpověď =1 bod)
Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu NATURA VIVA 2023 Lysé nad Labem
Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, a to https://www.souvnasavrky.cz/prace-s-detmi-a-mladezi/

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií GoogleForms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází na stránky s otázkami.

Před odesláním vyplněného formuláře lze stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi. Formulář nelze uložit, takže je ho třeba vyplnit najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů.

S nejlepšími deseti řešiteli, se stejně jako v loňském roce, setkáme po předchozím písemném vyrozumění na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde bude probíhat NATURA VIVA 2023. První desítka nejlepších získá vstup pro sebe a jeden doprovod na výstavu zdarma, ostatní náklady si hradí sami.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů.

Celá aktualita na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/elektronicka-soutez-pro-deti-a-mlade...

Tradice medového večera s poslanci Parlamentu České republiky pokračuje

Po tříleté přestávce, zaviněné především dobou covidovou jsme se sešli 11.1.2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, to již po šestadvacáté na tradičním medovém večeru. V příjemné atmosféře se zástupci Českého svazu včelařů setkali s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen ZEV) a Podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Pozvání přijali i další poslanci, zástupci Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).

V úvodu promluvili Ing. Michal Kučera (předseda ZEV) a Ing. Josef Kott (předseda podvýboru ZEV). Pár slov k podpoře plošného vzdělávání včelařů prostřednictvím časopisu Včelařství pronesl poslanec Ing. Jan Volný. Všichni ocenili práci Českého svazu včelařů, i včelařů samotných, protože bez včel to prostě nejde, a to nejen v zemědělství. Samozřejmě se nedalo vyhnout tématu současné nedobré ekonomické situace, snižování dotací a velké inflaci. Tyto nepříznivé skutečnosti se dotýkají všech, tedy i včelařů a svazu samotného.

Předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová poděkovala poslancům za spolupráci, a za snahu pomoci včelařům, zejména za jednomyslné doprovodné usnesení ZEV v souvislosti s přijetím rozpočtu na rok 2023, kterým členové ZEV doporučili ministru zemědělství hledat chybějící prostředky pro sektor včelařství. Budeme doufat, že se včelaři pomoci, odpovídající jejich společensky prospěšné činnosti dočkají.

Připíjelo se samozřejmě medovinou, na stolech byly medové perníčky a povídalo se. O čem jiném než o včelách, medu a včelaření.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/tradice-medoveho-vecera-s-poslanci-p...

Mgr. Jarmila Machová

Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar zakázány již i na Slovensku

V srpnovém čísle časopisu Včelařství jsme informovali o varování před přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar, které obsahují ve složení neuváděnou látku flumethrin. Zmíněné přípravky byly již zakázány také na Slovensku (odkud se do ČR dostávaly, zde ovšem nebyly nikdy legálně registrované nebo schválené). Zveřejňujeme tímto jak stanovisko veterinárního orgánu ze Slovenska, tak článek k této problematice, uvedený v časopisu Včelařství.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv, biopreparátov a liečiv Nitra (ÚŠKVBL): Zákaz uvádění na trh veterinárních přípravků Ekopol, Apidez a Bisanar

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv, biopreparátov a liečiv Nitra (ÚŠKVBL) zveřejnil 9. prosince 2022 záznam provedené analýzy vzorků veterinárních přípravků pro včely:

EKOPOL, schvalovací číslo v SR: 055/R17-S, šarže 030422, 010222, 010220, 040420, 080920
APIDEZ, schvalovací číslo v SR: 135/R20-S, šarže 030422, 010221, 010120
BISANAR, schvalovací číslo v SR: 021/R20-S, šarže 050422, 030321, 030820, 020820
Držitel rozhodnutí o schválení: Apimedico s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 150, 97644 Mýto pod Ďumbierom

Ve všech analyzovaných vzorcích veterinárních přípravků EKOPOL, APIDEZ a BISANAR byla potvrzená přítomnost farmaceuticky účinné látky flumetrin, která není pro veterinární přípravky povolená.
Na základě vykonaného šetření a vzhledem k uvedeným skutečnostem, a za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat vydal ÚŠKVBL Nitra rozhodnutí o zákazu uvádění veterinárních přípravků EKOPOL, APIDEZ a BISANAR na trh.
Doporučení ÚŠKVBL: Nekupovat a nepoužívat veterinární přípravky EKOPOL, APIDEZ a BISANAR!

Článek v srpnovém čísle časopisu Včelařství: Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar – informace pro včelaře

Vážení včelaři, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“) vám touto cestou poskytuje aktuální informace k přípravkům Ekopol, Apidez a Bisanar, které jsou v poslední době nabízeny k prodeji zákazníkům v ČR, aniž by byly v ČR schváleny či registrovány a jsou tudíž uváděny do oběhu (a používány) nelegálně.

Tyto přípravky jsou prezentovány jako „ekologické veterinární přípravky na podporu a prevenci léčby varroázy“ u včel. Jako účinná látka jsou uvedeny směsi éterických olejů.

Včela a včelstva patří mezi hospodářská zvířata (dle §3 odst.1, písm. c, zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění).

Dle § 2 odst.1, písm. a) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění (nově i dle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6), se léčivým přípravkem rozumí látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat.

Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar nejsou v ČR registrovanými léčivými přípravky a nelze je tedy v péči o včelstva na území ČR používat.

Chovatel hospodářských zvířat je povinen dle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, podávat zvířatům pouze veterinární léčivé přípravky (registrované dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech) v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče, dále veterinární přípravky schválené dle zákona o veterinární péči a doplňkové látky dle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí (§ 19 z.166/1999 Sb. o veterinární péči).

Podrobná pravidla pro používání léčivých přípravků potom stanoví § 9 a navazující ustanovení zákona o léčivech.

V rámci šetření podezření na padělání výše uvedených přípravků, a to s ohledem na jejich složení, tj. obsah dalších, ve složení nedeklarovaných léčivých (účinných) látek, provedl Veterinární ústav rozbor vzorků přípravků Ekopol, Apidez a Bisanar. Analýza byla provedena Odborem Úřední laboratoře pro kontrolu veterinárních léčiv, který je součástí Veterinárního ústavu.

Veterinární ústav ve vzorcích přípravků Ekopol, Apidez i Bisanar prokázal obsah léčivé (účinné) látky flumethrin.

Zjištěné výsledky jednoznačně ukazují, že se nejedná o stopová množství, která by mohla být například výsledkem kontaminace v průběhu výroby. Flumethrin byl ve výše uvedených přípravcích zjištěn v léčebných koncentracích, které vyvolávají pozorovaný akaricidní účinek přípravku. Kromě účinnosti však znamená přítomnost flumethrinu ve výše uvedených přípravcích i zásadní riziko z pohledu bezpečnosti, a to včetně možnosti výskytu reziduí flumetrinu v medu a dalších včelích produktech.

Zde je třeba připomenout, že ačkoliv není pro rezidua flumethrinu v medu stanoven maximální limit reziduí, zdravotní nezávadnost potravin se pro takové látky hodnotí s ohledem na stanovené toxikologické parametry, zejména s použitím hodnoty tzv. přijatelné denní dávky (=Acceptable Daily Intake – ADI).

Účinná látka flumethrin je ektoparazitikum ze skupiny syntetických pyrethroidů. Flumethrin je součástí řádně registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených k tlumení varroázy. Registrované přípravky s obsahem této látky jsou však pod přísnou kontrolou, a to s ohledem na jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost, jsou vázané na lékařský předpis a smějí se používat pouze v době mimo produkce medu. Přípravky s flumethrinem je také nutno používat jako součást programu kontroly varroázy v souladu s právními předpisy a platnými metodikami. U roztočů varroázy byla hlášena rezistence na pyrethroidy. Nevhodné používání těchto přípravků by mohlo vést ke zvýšenému riziku vzniku rezistence a mohlo by v konečném důsledku vést k neúčinnéléčbě aztrátám včelstev. Jako účinná metoda ke snížení rizika selekce rezistence se přípravky obsahující flumethrin – jako je tomu ujiných akaricidů – nesmí používat v po sobě jdoucích letech. Místo toho se musí využívat přesně vymezené střídání s přípravky obsahujícími léčivé látky z jiných chemických skupin. V závislosti na regionální situaci týkající se rezistence může být nezbytná přestávka v léčbě delší než jeden rok. Přípravky s obsahem flumethrinu nesmí kontaminovat vodní toky, protože tento může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nekupujte a nepoužívejte žádné přípravky, které nejsou v ČR legálně registrované nebo schválené.

Použití takových přípravků je v každém případě přinejmenším přestupkem, za který se ukládá správní trest.

Co je však ještě důležitější, použití nelegálních přípravků může zmařit i Vaše dobré jméno a Vaši dlouhodobou poctivou práci a úsilí, které věnujete chovu včel.

Aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/pripravky-ekopol-apidez-a-bisanar-za...

Krajské dotace 2023

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):

Středočeský kraj - Včelařství ve Středočeském kraji
Hlavní město Praha - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (podpora chovu včel; podpora začínajících včelařů; provozování včelařského kroužku včetně jeho založení), pravidla na https://www.praha.eu/file/3486484/Priloha_c._1_k_usn._RHMP_c._2788___Vyh...
Liberecký kraj - Podpora včelařství 2023
Plzeňský kraj - Dotační tituly Plzeňského kraje
Ústecký kraj - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Karlovarský kraj - Podpora včelařství 2023
Královéhradecký kraj - Životní prostředí a zemědělství 2022/2023
Pardubický kraj - Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2023
Jihočeský kraj - Rozvoj venkova a krajiny 2023 (Opatření č. 3: Podpora chovu včel)
Kraj Vysočina - Životní prostředí a zemědělství (Dotační programy)
Olomoucký kraj - Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023
Jihomoravský kraj - Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2023
Zlínský kraj - Podpora včelařství ve Zlínském kraji 2023
Moravskoslezský kraj - Dotace 2023

Tyto informace ke krajským dotacím naleznete také na našem v webu v sekci Dotace - https://www.vcelarstvi.cz/dotace/

Cestovní náhrady pro rok 2023

Vyhláška č. 467/2022 Sb. ze dne 19. 12. 2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2023 změnila podmínky cestovních náhrad. Pro informaci jsou v závorce uvedeny hodnoty v r. 2022.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč (v roce 2022 = 1,30 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (v roce 2022 = 4,70 Kč).

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2022 = 120 Kč),

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2022 = 181 Kč),

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2022 = 284 Kč).

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2022 = 44,50 Kč)

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2022 = 51,40 Kč),

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty (v roce 2022 = 47,10 Kč),

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (v roce 2022 = 6 Kč).

Ke schválení vakcíny proti moru včelího plodu v USA se v pořadu Českého rozhlasu Ranní plus, vyjádřil i Ing. Dalibor Titěra

Americká vláda schválila použití první vakcíny pro včely na světě, informoval list The Guardian. Jedná se o nový způsob boje proti chorobám, které hubí celé včelí kolonie potřebné k opylování rostlin. K tomu se vyjádřil i Ing. Dalibor Titěra, vedoucí laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.

Americké ministerstvo zemědělství udělilo podmíněnou licenci vakcíně vytvořené biotechnologickou společností Dalan Animal Health. Očkování má pomoci chránit včely medonosné před morem včelího plodu.

'Naše vakcína je průlomová v oblasti ochrany včel medonosných,' uvedla šéfka společnosti Annette Kleiserová. 'Jsme připraveni změnit způsob péče o hmyz, což ovlivní produkci potravin na celosvětové úrovni,' dodala.

Vakcína, která bude zpočátku k dispozici pouze komerčním včelařům, je určená na boj proti moru včelího plodu, jehož původcem je bakterie Paenibacillus larvae. Nákaza postihuje časná larvální stadia včel. Nemoc, která se přenáší ze včelstva na včelstvo, poté oslabuje a následně hubí celé kolonie. V současnosti neexistuje na tuto chorobu žádný lék.

Onemocnění bylo v některých částech Spojených států objeveno až ve čtvrtině včelích rojů. Pakliže se nákaza v chovu objeví, je z hlediska platných předpisů nezbytné napadené včelstvo zlikvidovat, obvykle spálením. V USA se včelám podávají také antibiotika, ale například v Česku, kde se nákaza také vyskytuje, je tato léčba zakázána.

Vakcína funguje tak, že je přidána do mateří kašičky, kterou včely dělnice krmí královnu. Ta očkovací látku pozře a její část se poté dostane do vaječníků. Vyvíjející se larvy získají imunitu proti moru. Studie společnosti Dalan Animal Health uvádí, že se díky jejich objevu sníží úmrtnost včel na chorobu.

Spojené státy jsou při opylování do značné míry závislé na řízených včelstvech. Včelí úly se často převážejí po celé zemi, aby oplodnily všechny plodiny od mandlí po borůvky. Důvodem je rychlý úbytek místní populace divokých včel, který je způsoben zejména ztrátou stanovišť, používáním pesticidů a změnou klimatu.

Vyjádření Ing. Dalibora Titěry naleznete v pořadu Českého rozhlasu Ranní Plus https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/27/2023-01-06 (v čase 9 hodin, 17 minut a 50 sekund).

Článek k přípravku převzat z webu Aktuálně.cz - https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prvni-vakcina-pro-vcely-americane-s...

Metodika kontroly zdraví 2023 - Výňatek týkající se včel

Ministerstvo zemědělství
Čj.: 72543/2022-13141
V Praze dne 21. 12. 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2023

Ministerstvo zemědělství stanoví povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2023, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Část I.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu

B. Kontrola zdraví

9. Včely

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev ze stanoviště v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo.

Odebírají se:

1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva na stanovišti

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti

nebo

3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast). Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli nebo včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

Odebírají se:

1. směsné vzorky měli všech včelstev odebraných k tomuto účelu ze stanoviště; vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti.

Měl ze dna úlů se odebírá jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 10 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 10 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2023.

Část II.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat

B. Kontrola zdraví

5. Včely

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev na stanovišti.

Odebírají se:

1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva na stanovišti

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti

nebo

3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).

Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev.

Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

Provádí se:

a) před přemístěním včel nebo včelstev (včetně kočovných včelstev) na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce;

b) před přemístěním včelích matek na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce.

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí podle pravidel stanovených v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“. (najdete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky_pokyn_svs_pro_chovatel...)

ExM310 VARROÁZA – předjarní léčebné ošetření

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2023. Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz. Metodický pokyn výše).

ExM330 VARROÁZA – letní sledování a ošetření včelstev

Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech investovaných včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Článek 4

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabylo podle § 44 odst. 3 veterinárního zákona účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy zašle též Státní veterinární správě a krajským veterinárním správám, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po celý kalendářní rok.

Opatření obecné povahy v den následující po dni nabytí jeho účinnosti opatří Ministerstvo zemědělství záznamem o jeho účinnosti.

Ing. Zdeněk Nekula, v. r.
ministr zemědělství

Komentář:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 je svým obsahem pro včely stejná jako v roce 2022. Účinnosti nabyla dne 22.12.2022, kdy byla vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Mgr. Jarmila Machová

z Vašeho spolku MÁJA

Vážení a milí členové spolku MÁJA,

tradiční slovo k novému roku předsedy našeho spolku RNDr. Václava Švamberka najdete s dnešní půlnocí na Májině webu http://www.majabee.cz/prave-ted.

Přeji pevné zdraví Vám i Vašim včelstvům a co nejvíce pohody v roce 2023

Radka
---
Radka Ingrová
výkonná ředitelka
Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA
www.majabee.cz

PF Se včelaři o včelach

Vážené kolegyně a kolegové, přejeme hodně zdraví a včelařských úspěchů v roce 2023

na přednášku 6.1. jsou ještě volná místa.

V rámci cyklu “Se včelaři o včelách” vás zveme na přednášku

Chov matek pomocí systému JENTER a ukázku biotechnické metody JENTER VarroaSTOP

Termín: 6. 1. 2023   18-20 hod

Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 – Nové Město)

Lektoři: Kerstin Jenter (vnučka pana Karla Jentera)

 Michael Schnappauf 

O čem to bude?

Návod na chov matek pomocí systému JENTER a tipy na použití při včelaření.

Výhody chovu matek v rámku JENTER:

Vajíčka a nejmladší larvy lze bezkontaktně přemisťovat.

Opětovné použití je rychlé, bezpečné a snadné, snadno se používá.

Žádné vysychání, ochlazování nebo drcení larev.

Všechny části zařízení jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a lze je několikrát znovu použít.

Proces byl oceněn 3 zlatými medailemi:

Zlatá medaile Apimondia ve Varšavě v roce 1987

Jahn Dzierzon zlatá medaile v Riu v roce 1989

Balkánská medaile v Bělehradě v roce 1990

Prezentace produktu JENTER VarroaSTOP s návodem, jak dosáhnout co nejvyšší účinnosti při tlumení nákazy roztočem Varroa.

Výhody voštinové pasti na roztoče Varroa:

Bez použití chemických ošetřovacích prostředků

Žádné zničení zavíčkovaných chovných rámů

Žádná ztráta matek

Lze elegantně kombinovat s výměnou královny

Snadné použití

Méně práce

Snížení nákladů, protože chemické ošetřovací prostředky již nejsou potřeba.

Po přednášce bude možnost výrobky JENTER na místě zakoupit.

Vstupné:

Při registrace přes webový formulář je cena 250,- Kč

odkaz na formulář: https://forms.gle/wwbk1DMAo3Lrio1r6

Po registraci obdržíte do týdne údaje k platbě formou e-mailu.

Platba na místě v hotovosti je možná, cena 300,- Kč

Děkuji za případnou účast a přeji hezký den.

Milan Šimonovský
Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911
http://www.vcelarivpraze.cz/

Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7
https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Dlouhý čas do jara. Proč nacházíme úly prázdné a jak tomu předcházet

Z různých stran dostáváme zprávy, že úly, kde na podzim byla pěkná, poměrně silná včelstva, jsou prázdné nebo se včely s matkou shlukly ve dvou třech uličkách a těžko vydrží do jara.

Jak je to možné? Co si s tím počít? A jak tomu předcházet do budoucna? To jsou logické dotazy, které tyto zprávy doprovázejí.

Včelstvo jde do zimy s určitým počtem dělnic a v plástech má zpracované cukerné zásoby, ze kterých postupně čerpá energii. Předpokladů, že se včelstvo dočká jara, je několik. Především musí mít matku. Matka neustále vylučuje na povrch těla feromon, chemickou substanci olejovité povahy, která se šíří ve včelstvu hlavně sociálním kontaktem, tedy vzájemným dotýkáním se včel.

Je-li tato tzv. mateří látka přítomna, je to pro včely dělnice signál, že má smysl udržovat obvyklý stav včelstva, tedy hlavně pospolitost, která společnými silami dokáže ekonomicky udržet potřebnou teplotu a činnosti v hnízdě. Chybí-li matka, je marné společné úsilí včel. Včelstvo projevuje neklid, zvýší spotřebu zásob a postupně mu docházejí síly. To se může stát i zdravému včelstvu.

Je-li včelstvo silně nakaženo virózou, může mít matku v pořádku, ale chřadne rovněž. Viry včelám zkracují život. V létě to nemusí být fatální, protože se denně líhne spousta mladušek, které hynoucí včely nahrazují, ale v zimě je to kalamita. Přestávka v plodování je nutná, šetří zásoby i síly. Podzimní včely musí vydržet od podzimu až do jara, než je jejich mladší sestry nahradí. Letní včela žije jen asi šest týdnů. Ta zimní může žít i déle než šest měsíců.

Tato dlouhověkost ale není automatická. Potenciálně dlouhověká včela musí být už jako larva a kukla zahrnuta do zvláštního režimu péče. Znamená to lehce odlišnou výživu a mikroklima, po vylíhnutí jiný pracovní režim, pravděpodobně dispens od krmení plodu a zpracování zásob. Už staří včelaři věděli, že podzimní včely se nesmí upracovat.

Virózy ale zamíchají dělbou práce i podmínkami pro výchovu dlouhověké generace. Pak se může stát, že na podzim je plný úl včel, ale těch dlouhověkých je málo. Dělnice pak postupně odcházejí sešlostí věkem, až je prázdný úl. Situace se jeví jako nějaký záhadný úhyn, ale přitom to nemusí být nic jiného než důsledek absence dlouhověkých včel.

Další rozšířenou příčinou je varoáza v létě. Přestože toto u nás velmi rozšířené infekční onemocnění způsobené roztočem Varroa destructor je přeléčeno, jeho důsledky to nenapraví. K tomu se přidávají další faktory. Nedostatečné zdroje pylu kvůli jednotvárné krajině, ale hlavně z důvodu vysokého počtu včelstev, jenž v některých katastrech přesahuje i hustotu 100 včelstev na kilometr čtvereční. Nedostatek bílkovin snižuje imunitu.

Další nechvalnou skutečností je bezbřehý byznys s oddělky, který znamená oslabování včelstev. Kmenová včelstva se mohou jevit, jako že vše zvládají. Ale jsme si jisti, že se tím nenarušuje citlivý mechanismus vyčleňování některých plodových ploch do režimu dlouhověkých včel? Víme, že zde hrají roli mimo jiné i rozdílné teploty odchovu zavíčkovaného plodu, a to v desetinách stupně Celsia.

Námitka může znít, že ne všichni včelaři produkují oddělky a ne všichni včelaři mají včelstva s vysokou invazí varroózy. To ano, ale někde zafunguje zmíněný stres jako spouštěč, a pak už se projevuje dominový efekt, který vezme s sebou do hrobu i další včelstva v okolí. Zalétávání je vyšší, než si včelaři připouštějí. Naopak častá představa, že včelstva zničil nějaký jedovatý postřik, se ani těmi nejcitlivějšími chemickými analýzami nepotvrzuje. Přítomnost roztočů a virů je naopak jistá.

Co si s tím počít? V momentě hynutí už se včelstvům život vrátit nedá. Jak tomu předcházet? Vyvarovat se tomu, co je v předchozích řádcích vylíčeno. Chovat silná, dobře zásobená a proti varroóze pravidelně léčená včelstva.

Autor je vedoucím výzkumu a zkušební laboratoře ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole

Autor: Dalibor Titěra

Zdroj: LIDOVKY.cz

Rozhodnutí č.j. SZIF20220754552 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D. obdržel 21.12.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2022. Součástí rozhodnutí je i bod III.1. Ověření v ústřední evidenci včel.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí: III.1.

Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 823 chovatelů včel s počtem 6 400 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2022 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 21 chovatelů včel s počtem 83 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 198 chovatelů včel s počtem 428 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 31. 12. 2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz.

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.
předsedkyně

Ing. František Krejčí, v. r.
tajemník

P.S. Našel jsem pouze 2 včelaře našeho spolku (příloha č. 2), což považuji za velký úspěch. J. Petr

ROZHODNUTÍ SZIF v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z.s.
IČ: 00443239
Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1
Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 547 966 Kč pro rok 2022

Fond žádost posoudil a dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond shledal, že na 636 892 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 156,61 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2022: 105 000 000 Kč

Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 5 250 000 Kč

Uznaný počet včelstev: 636 892

Výpočet sazby: 105 000 000 – 5 250 000 = 99 750 000 Kč/636 892 = 156,61 Kč/1 zazimované včelstvo Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 720 392 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2022 pro ZO ČSV je do 31.1.2023, následně ZO odešle ke zpracování na příslušnou OO ČSV. OO ČSV zpracuje a zašle na sekretariát ČSV do 15.2.2023.

SZIF rozhodl o odvolání proti zamítnutí žádostí o dotaci 1.D. 2021

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) o odvolání, které podal svaz do výroku č. III Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (Fond) o zamítnutí žádosti o dotaci 1.D 2021, obdržel Český svaz včelařů 15.12.2022 nové Rozhodnutí Fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D 2021 Podpora včelařství.

Z 253 odvolání (v předchozím roce jich bylo 69, zřejmě proto jsme na konečné rozhodnutí čekali o dva měsíce déle) MZe u 51 konečných příjemců uznalo jejich námitky jako důvodné a vrátilo věc Fondu k opětovnému projednání a rozhodnutí. Přitom byl Fond vázán jeho právním názorem.

Fond proto opětovně posoudil těchto 51 případů a vydal nové rozhodnutí tak, že vyjmenovaní chovatelé včel podmínky pro poskytnutí dotace splnili, a proto jim bude nad rámec dotace poskytnuté v rámci napadeného rozhodnutí doplacena částka v celkovém rozsahu 111 113 Kč. Ve zbývajících případech bylo zamítnutí žádostí potvrzeno.

Až uvedená částka bude připsána na účet ČSV, pošleme chovatelům, kteří ve svém odvolání byli úspěšní, jednotlivé konkrétní částky na jejich účty.

Mgr. Jarmila Machová

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS