Oběžník č. 1/2018

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Oběžník č. 1/2018 s informace nejen k dotaci 1.D,

S pozdravem

Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz