Oběžník č. 1/2019

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Oběžník č. 1/2019 s informacemi k Dotaci 1.D, k výši členského příspěvku na rok 2020 a k dalším podstatným záležitostem.

Oběžník je ke stažení na webových stránkách svazu.

S pozdravem

Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz