Otevřený dopis

Vážení včelařští přátelé.

V přílohách najdete otevřený dopis OO ČSV z.s. Klatovy, určený všem členům základních organizací ČSV z.s.
Pokud se kdokoliv z příjemců následujících dokumentů cítí být poškozen, vězte prosím, že to není a nikdy nebylo
primárním záměrem naší OO ČSV z.s. Tyto dokumenty jsou Vám předkládány na základě usnesení shromáždění
zástupců všech 34 ZO ČSV z.s. našeho okresu.

Zpracování Vašich odpovědí bude provádět nezávislá skupina studentů místní střední školy.

Děkujeme za spolupráci.

Stanislav Volf
jednatel OO ČSV z.s. Klatovy

PS:
Vždy se najde někdo, kdo bude po nás házet kameny.
Záleží pouze na nás, zda z nich postavíme zeď nebo most!