POZOR - důležité upozornění!!!

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

protože nemám nic lepšího na práci než se probírat bankovními výpisy a oproti CIS ověřovat, kdo v souladu se stanovami ČSV, z.s. splnil svou základní členskou povinnost a včas uhradil členský příspěvek, zjistil jsem např., že

- př. Josef Dachovský neuhradil na rok 2021 členský příspěvek ve výši 543 Kč,
- př. Vlastimil Jirka, který k 31. 12. 2021 na vlastní žádost ukončil členství, neuhradil na tento rok členský příspěvek ve výši 636 Kč,
- př. Martin Štursa uhradil 30. 7. 2021 členský příspěvek ve výši 512 Kč, ač měl uhradit 543 Kč,
- př. Vladimír Tauer neuhradil na rok 2021 členský příspěvek ve výši 466 Kč, a protože nemá e-mail ani telefon, byl o tom informován důvěrník př. Stibůrek.

S dalšími včelaři jejich dluhy řeším osobně prostřednictvím e-mailu či telefonu. Kdo OBRATEM neuhradí své závazky pro letošní rok, bude v souladu se Stanovami ČSV, z.s. vyřazen ze stavu členské základny.

Připojuji přehled dlužníků, které tímto žádám, aby úhradu členského příspěvku, vypočteného v souladu se Směrnicí ČSV, z.s. o členských příspěvcích č. 1/2016 dle stavu včelstev k 1.9.2021, provedli OBRATEM a doklad o provedení platby mi zároveň zaslali na Jindrich.Petr@email.cz. V případě členů bez e-mailového kontaktu prosím o spolupráci jejich důvěrníky či jiné ochotné kolegy.

Kdo neuhradí své závazky na rok 2022 nejpozději do Vánoc, abychom za něj mohli uhradit příspěvky Ústředí ČSV, z.s., do 31. 12. 2021, bude v souladu se Stanovami ČSV, z.s. vyřazen ze stavu členské základny k 31. 1. 2022.

Děkuji za pochopení!
Zdraví
Váš jednatel