Pozvánka na seminář Strom v zemědělské krajině

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme vás na přednášku o možnosti dle návodu se aktivně zapojit do tvorby včelí pastvy.

Adresa streamu on-line přenos:
https://www.youtube.com/live/00ehfIlxVu0?feature=share

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Asociace místních potravinových iniciativ

Český spolek pro Agrolesnictví

Vás srdečně zvou na odborný seminář

„Strom v zemědělské krajině.“

Seminář se koná 23. 3. 2023 od 8:30 v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně

Program

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 - 9:10 zahájení semináře

9:10 - 11:10 odborný program

• • Bohdan Lojka (ČSAL) - Proč agrolesnictví?

• • Martin Lípa (ČSOP) - Staré odrůdy a zatravněné výsadby kmenných tvarů ovocných stromů – obecný přehled, výsadba a následná péče

11:10 - 11:30 přestávka

11:30 - 13:30 odborný program

• • Jan Weger (VÚKOZ,v.v.i.) - Vrby a topoly v agrolesnických systémech

• • Antonín Martiník (Mendelu) - Lesní dřeviny v agrolesnických systémech

13:30 - 14:00 přestávka na oběd

14:00 - 16:00 odborný program

• • Radim Cenek (Nadace Partnerství) - Jak dobře napsat grant na výsadbu stromů

• • Tomáš Uhnák (ČZU, AMPI) - Význam agrolesnictví k zvýšení (bio)diverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení agrolesnického projektu v Dobré

• • Radim Kotrba (ČSAL) - Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy

16:00 – 17:00 diskuse a závěr

Seminář je určen pro zemědělce, kteří uvažují vstoupit do dotačního programu Agrolesnictví, dále pro zástupce obcí a zájmových spolků (včelaři, myslivci, ochránci přírody…). Seminář je zařazen mezi prioritní vzdělávací akce pro akreditované zemědělské poradce MZe.

Pro včelaře bude na semináři řešen praktický návod ke zřízení včelnice na orné půdě v režimu AGROLESNICTVÍ. Zvýšení biodiverzity na pozemku může zajistit včelám pastvu od časného jara do podzimu.

Profil přednášejících

Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – vedoucí katedry tropických plodin a agrolesnictví na fakultě tropického zemědělství, předseda a zakládající člen Českého spolku pro Agrolesnictví. Podílel se na vzniku nového dotačního programu Agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje tématu agrolesnictví především v tropických oblastech, v posledních letech i v Evropě a ČR.

Ing. Martin Lípa – vedoucí regionálního centra Českého svazu ochránců přírody Meluzína, dlouhodobě se věnuje starým odrůdám ovocných stromů, je odborným garantem portálu www.stareodrudy.cz, který nabízí ucelené informace pro pěstitele starých odrůd ovocných dřevin.

Ing. Jan Weger, Ph.D. – vedoucí odboru Fytoenergetiky ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, dlouholetý člen Českého spolku pro agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování rychle rostoucích dřevin (topolů a vrb) pro energetické využití. Vede centrum rozvoje RRD - https://www.vukoz.cz/centrum-rozvoje-rychle-rostoucich-drevin/, v rámci kterého poskytuje pěstitelům komplexní informace a výsadbový materiál.

Doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D. – docent na Ústavu zakládání a pěstění lesů na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se pěstováním pionýrských dřevin, zakládáním a pěstováním porostů dřevin v agrolesnických systémech.

Mgr. Radim Cenek – projektový manažer Nadace Partnerství, správce grantové aplikace Grantys, spravuje grantové programy Sázíme budoucnost, Zelené oázy

MgA. Tomáš Uhnák - doktorand České zemědělské univerzity v Praze, věnuje se výzkumu ideologických, sociálních a diskurzivních aspektů potravinových režimů a agrárních paradigmat, zejména v kontextu alternativních agro-potravinových hnutí, potravinové suverenity, agroekologie a ekologického zemědělství. Jako člen AMPI se podílí na rozvoji komunitou podporovaném zemědělství, je koordinátor KPZ Smetanka v Praze. Věnuje se ovocnářství a publicistice.

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. – působí jako pedagog na katedře Chovu zvířat a potravinářství v tropech na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Dále pracuje jako výzkumný pracovník na oddělení Etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi. Dlouhodobě se věnuje faremnímu chovu jelenovitých v silvopastorálních agrolesnických systémech.

Organizační pokyny:

Jak se k nám dostanete:

Autem: Pražský okruh D0, exit 28, pak rovně po Drnovské. Parkování je možné před ústavem na vyhrazeném parkovišti. GPS: 50.0870747N, 14.3020253E

Vlakem: z Masarykova nádr. směr Kladno, zastávka Praha Ruzyně, poté cca 300 m do VÚRV

MHD: metro A, stanice Nádraží Veleslavín, bus 225, zastávka Ciolkovského, nebo metro A Petřiny, bus 191, zastávka Ciolkovského

Odborná garance a organizace, informace:

Martin Káš (+420 702 087 685, kas@vurv.cz)

Milan Šimonovský (+420 603 787 911 vcelari@vcelarivpraze.cz)

Na akci se doporučujeme registrovat.

Osobní účast na místě – cena 300,- Kč (vstupné + občerstvení a oběd). Cena včetně DPH.

Závazné přihlášky zašlete do 21. 3. 2023 ideálně na mail kas@vurv.cz, nebo písemně na adresu: Martin Káš, VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.

Platbu posílejte na účet č. 25635061/0100, var. symbol IČO organizace, zpráva pro příjemce platby: 5126 + Jméno účastníka/ů.

Seminář byl realizován za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0423

Účast on-line – https://www.youtube.com/watch?v=00ehfIlxVu0

Sledování streamu je pro Vás zdarma, ale něco to samozřejmě stálo. Dobrovolný příspěvek na tvorbu videí a streamů můžete poslat na transparentní účet: 2201923214/2010, s poznámkou „stream-agrolesnictví“. Tímto příspěvkem umožníte dále nahrávat streamy, či pořizovat další zajímavá videa. Na stránkách Fio Banky https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=22... se můžete přesvědčit, zdali Vaše platby dorazily. Pro slovenské kolegy IBAN:CZ1420100000002201923214, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Za všechny dobrovolné příspěvky děkuje tvůrce videí Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7: http://www.vcelarivpraze.cz/