Pozvánka na výroční členskou schůzi

Dobrý den přátelé.
Vážení přátelé v neděli pátého března se koná výroční členská schůze naší organizace , chci Vás požádat o co největší účast na tomto sezení. Proč?.
Stojíme před volbou nového vedení naší organizace, proto Vás jako členy žádám o co možná největší účast na výroční členské schůzi.
Těšila by mne maximální účast členů naší organizace , čím větší bube zastoupení členské základny , tím bude větší platnost zvolení nového vedení Zo Litomyšl.
Jedná se přece o nás a pro nás.
Děkuji
Doseděl Miloslav předseda ZO Litomyšl