Pozvánka na Výroční členskou schůzi ZO ČSV Vysoké Mýto - 20.01.2019

Vážení přátelé,

jménem výboru ZO ČSV Vysoké Mýto si Vás dovoluji pozvat na Výroční členskou schůzi, která se koná v neděli 20.01.2019 na sále Kulturního domu Vraclav.

Začátek schůze je v 9:00 hod.

Program Výroční členské schůze:

1) Zahájení schůze – přivítání členů a hostí
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Připomenutí jubilantů v roce 2019
4) Zpráva o činnosti ZO ČSV Vysoké Mýto za rok 2018
5) Zpráva o hospodaření za rok 2018 + návrh rozpočtu na rok 2019
6) Zpráva kontrolní a revizní komise
7) Občerstvení
8) Diskuse
9) Návrh + schválení usnesení
10) Závěr

S pozdravem

Miloš Šustr
Jednatel ZO ČSV Vysoké Mýto

P.S. Pozvánka je pro 1-2 členy výboru ZO. Myslel jsem si, že tam zajedu sám, protože v této ZO mám pár dobrých přátel i po nedávném skonu př. Jaroslava Kroulíka, ale do Vraclavi se na 9:00 hod. veřejnou dopravou nedostanu. Nabízím tedy na poslední chvíli účast někomu z Vás. Rozhodnete-li se tam jet, dejte mi vědět, aby se Vás tam nesjelo moc.
Děkuji!
J. Petr, jednatel