Přijímací řízení do studijního oboru Včelař (SOUV-VVC Nasavrky)

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 233/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín podávání přihlášek do 1.3.2023.

Více na webu školy https://www.souvnasavrky.cz/vzdelavani/prijimaci-rizeni/