Vážení přátelé včelaři

Vážení přátelé včelaři.

Chtěl bych Vám v tomto předvánočním čase přát šťastné prožití nastávajících svátků.
Ať jsou pro Vás a vaše rodiny časem štěstí a pohody i v této pohnuté době.
Končí nám starý rok, který nebyl zrovna z těch nejlepších. Věřím že rok ve kterém se
mnoho věcí nezdařilo, vystřídají roky úrodné.
Proto přeji všem členům naší organizace do roku 2021 pevné zdraví a našim včelstvům
úrodný rok. Doufám že se vrátíme do normálního chodu organizace.

Předseda ZO Litomyšl
Doseděl Miloslav