Výborová schůze s důvěrníky - 21. 9. 2018 ve Slunci

VÝBOROVÁ SCHŮZE S DŮVĚRNÍKY

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl zve členy výboru a důvěrníky na výborovou schůzi, která se uskuteční v pátek 21. září od 17:00 do 19:00 hodin v salonku restaurace Slunce v Litomyšli.

Program:
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 21. 10.
5. Příprava Dne medu 18. 11. a výplaty dotace 22. 11.

Prosím důvěrníky o odevzdání použitých Gabonových pásků zdravotníkovi a posledních žádostí o dotaci 1.D. a hlášení na Hradištko jednateli.

Následuje:

Neděle 21. října – členská schůze + přednáška (8.00 – 11.00) - restaurace Na rovince
1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
2. Přednáška MVDr. Jiřího Teplého na téma „Nemoci včel“ (9.00 - 11.00)

Neděle 18. listopadu - 9. Den medu - zámecké návrší, pivovar zámku

Čtvrtek 22. listopadu - výplata dotací (15.00 – 19.00) - salónek restaurace Slunce

Ing. Jindřich Petr
jednatel
608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz