Výsledky měli 2020

Výsledky vyšetření měli 2020.
V příloze jsou výsledky vyšetření měli na varroáru.
Tento výsledek se dal předpokládat, proto musíme pečlivě provést jarní ošetření včelstev.
Léčivo budu vydávat na výroční členské schůzi.

Doseděl