Vyšlo nové nařízení vlády o stanovení podmínek unijní dotace do včelařství

V úterý 28.2.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů dlouho očekávané nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství ze dne 22.2.2023 s účinností od 1.3.2023.

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1. do 31.7.2023.

Podrobné informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou v nejbližší době k dispozici na stránkách SZIF: Včelařské eurodotace - Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz).

Znění nového nařízení vlády tak, jak vyšlo ve Sbírce zákonů, naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/narizeni-vlady-c-53-2023.pdf.

Mgr. Jarmila Machová