Zápis z ČS 17.10.2021 a pozvánka na VS 2.12.2021

Vážení přátelé,

v příloze najdete zápis a pozvánku na výborovou schůzi s důvěrníky ve čtvrtek dne 2. 12. 2021 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli. Samozřejmě si všichni přejme, aby se mohla uskutečnit a všichni se jí ve zdraví mohli zúčastnit.

Zdraví
Váš jednatel