Zápis z VČS s přílohami a zápis z VS 5.3.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

konečně jsem shromáždil všechny podklady pro zápisy z obou schůzí, které se konaly dne 5.3.2023 a na kterých jsme se po dlouhé době sešli usnášeníschopní, za což Vám patří veliký dík! Mohli jsme proto doplnit výbor spolku o další 2 členy s chutí pracovat a posunout nás zase o kousek dál. Doporučuji Vaší pozornosti všechny přiložené dokumenty, protože jsou důležité. Zejména pak přílohu č. 4, kterou je zpráva př. Mgr. Bc. Švonce o činnosti OO a RV, kterou jste dokonce neslyšeli ani Vy, kdož jste se schůze zúčastnili - Mea culpa!

Plán práce jsme tentokrát neschvalovali, stále se na něm pracuje, ale do skládačky chybí už jen jediný dílek. Poté ho okamžitě zveřejníme.

Zdraví
J. Petr