Záznam z cest Putovní včelařské výstavy - školní rok 2016 – 2017

Záznam z cest Putovní včelařské výstavy školní rok 2016 – 2017.

Během školního roku 2016 - 2017 Putovní včelařskou výstavu shlédlo během 23 předníšek celkem 741 dětí.