Změny ve výplatě dotace 1.D a úhradě členských příspěvků

Vážení přátelé,

mimořádná doba si žádá mimořádné činy. Výplata dotace je odložena na březen a stále není jisté, že bude moci proběhnout hotovostní formou, jak jsme byli zvyklí. V nejbližších hodinách přitom budeme muset odeslat členské příspěvky na ústředí do Prahy. Naštěstí díky dobrému hospodaření všech výborů a zejména pokladníků našeho spolku za dlouhá léta jsme na tom mnohem lépe než mnohé jiné základní organizace, protože zůstatek financí na běžném účtu nám tuto jednorázovou úhradu umožňuje.

Musíme však kvůli tomu zásadně změnit přístup k výplatě dotace a úhradě členských příspěvků. Po konzultaci se členy výboru jsme se většinově rozhodli pro následující řešení:

Výplatu dotace zašleme každému z vás, kdo nám sdělí číslo bankovního účtu, na tento účet, přičemž jako variabilní symbol použijeme registrační číslo chovatele. Do zprávy pro příjemce současně uvedeme výši členského příspěvku, který nám obratem na spolkový účet převedete. Vyhovíme tak přání mnoha z vás, kdo si tento způsob dlouhodobě přejí.

Bude to však nyní vyžadovat dostatek součinnosti všech z nás. Potřebuji, abyste mi všichni sdělili číslo svého bankovního účtu, a to s maximální přesností a hlavně celé - včetně případného předčíslí a kódu banky. V ideálním případě prosím o zaslání skenu nebo kopie části bankovního výpisu, kde je toto číslo a Vaše jméno uvedeno - samozřejmě zakryjte nebo jinak zbavte viditelnosti údaje o stavu svého konta. Pokud mi totiž někdo číslo účtu jen tak napíše nebo dokonce nadiktuje, hrozí, že dotace bude odeslána kamsi "do horoucích pekel", odkud už ji nikdo nedostane zpět a povinnost zaplatit členský příspěvek vám zůstane.

V případě členů, kteří nemají e-mail, a proto k nim tato zpráva nepronikne, prosím o součinnost důvěrníky či jiné ochotné přátele, kteří čísla účtů ve výše uvedené podobě od těchto členů získají a mě doručí. Důvěrníkům, kteří nemají e-mail, tuto informaci zašlu dopisem. Pokud by přesto zůstali členové bez vlastního či jiného použitelného bankovního účtu, pak zajistíme výplatu klasicky s tím, že samozřejmě preferujeme využití důvěrníka s plnou mocí. Doufáme, že takových případů bude co nejméně.

Až se v tomto systému výplaty dotace a výběru členských příspěvků naučíme chodit, ušetříme si vzájemně čas i peníze. Zpočátku to však možná bude trochu bolet, a proto na vás všechny apeluji a prosím o pečlivost a maximální vzájemnou pomoc. Doba to vyžaduje.

Samozřejmě při všech jednáních kolem této záležitosti zachovávejte všechna stanovená epidemiologická opatření, abychom se všichni ve zdraví brzy mohli setkávat, jak jsme byli zvyklí!

Zdraví
Ing. Jindřich Petr, Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, 608 821 605