Zpráva předsedkyně ČSV o činnosti 26. 11. 2017 - 30. 6. 2018

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Zprávu předsedkyně ČSV.

S pozdravem

Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz