kalendář akcí

19 Únor 2017

výroční členská schůze - 19. února 2017

Neděle 19. února 2017 - výroční členská schůze (8.00 - 11.00) - pohostinství Dolní Újezd
1. Zahájení
2. Vzpomínka na zesnulé
3. Volba komise mandátové a návrhové
4. Zpráva o činnosti za rok 2016
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016
6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016
7. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů
8. Diskuse
9. Plán práce na rok 2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2017
11. Odměny a vyznamenání
12. Občerstvení
13. Usnesení
14. Závěr