kalendář akcí

07 Prosinec 2017

výborová schůze - 7. prosince 2017

Čtvrtek 7. prosince - výborová schůze (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

  1. Došlá pošta
  2. Přijetí nových členů
  3. Vyhodnocení podzimního ošetření
  4. Příprava sběru měli na 25. 1. 2018
  5. Příprava výroční členské schůze na 18. 2. 2018

Důvěrníci:
Přiložené formuláře nechte vyplnit a podepsat všem včelařům, kteří budou letos léčit aerosolem a odevzdejte je v lednu spolu se zimní mělí. Kolonku „Ošetření provedl“ vyplní a podepíše „ošetřovatel“ nebo důvěrník!