kalendář akcí

18 Únor 2018

výroční členská schůze - 18. února 2018

Neděle 18. února 2018 - Výroční členská schůze (8.00 - 11.00)

 

POZOR !! vybírají se vzorky měli na vyšetření MVP!!

 

Na výroční členské schůzi budou vybírat vzorky měli od všech včelařů, kteří budou chtít vyšetření MVP.

 

POZOR !! změna místa konání!!

 

Výroční členská schůze se koná v restauraci Slunce v Litomyšli !!

 

1.      Zahájení

2.      Vzpomínka na zesnulé

3.      Volba komise mandátové a návrhové

4.      Zpráva o činnosti za rok 2017

5.      Zpráva o hospodaření za rok 2017

6.      Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017

7.      Zpráva inventární komise

8.      Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů                

9.      Diskuse

10.    Plán práce na rok 2018

11.    Návrh rozpočtu na rok 2018

12.    Odměny a vyznamenání

13.    Občerstvení

14.    Usnesení

15.    Závěr