kalendář akcí

17 Únor 2019

výroční členská schůze - 17. února 2019

Neděle 17. února 2019Výroční členská schůze (8:00 - 11:00) - restaurace Slunce  Na Rovince v Dolním Újezdě.

1. Zahájení

2. Vzpomínka na zesnulé

3. Volba komise mandátové a návrhové

4. Zpráva o činnosti za rok 2018

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018

7. Zpráva inventární komise

8. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů

9. Diskuse

10. Plán práce na rok 2019

11. Návrh rozpočtu na rok 2019

12. Odměny a vyznamenání

13. Občerstvení

14. Usnesení

15. Závěr