zavíječ voskový

Nenápadný malý mol, který se živí včelím voskem a zbytky kokonů kukel.
Škodu působí larvy - v plástech vytvoří chodbičky potažené pavučinami a vyplněné výkaly. Nejvíce se jim líbí v plástech, kde se vyvíjel včelí plod. Jsou v nich totiž kokony, které jsou zdrojem bílkovin důležitým pro vývoj larev.
Samotným včelám zavíječ neškodí, v úle jej včely navíc dlouho nestrpí. Problémem je ale při skladování rezervních plástů. Během pár týdnů je larvy dokáží zcela zlikvidovat...

Zavíječ nemá rád průvan - skladuje-li včelař plásty v průvanu, nemá s ním problémy. Další možností je čas od času plásty vysířit. Někteří včelaři skladují plásty v chladných skladech, vývoj zavíječe neprobíhá při teplotách nižších než 9° C.